500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

Wodociągi Komunalne w Lewinie Brzeskim powstały na początku lat 60. ubiegłego wieku. Wodociągi bazują na podziemnych wodach czwartorzędowych czerpanych z głębokości 13-15 m. Zasoby ujęcia zatwierdzone zostały w kat. B na 103 m3/h przy depresji 3 m co pokrywa potrzeby całej gminy.

W latach 1999-2002 dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody przez specjalistyczną firmę WOD-ROL z Poznania. Dodatkowo wyposażono SUW w odmanganiacze, nowe pompy firmy GRUNDFOS, falowniki, systemy napowietrzania i filtrowania, co pozwoliło na podwyższenie parametrów wody zgodnie z polskimi normami.

Ujęcie zlokalizowane jest ok 100 m na zachód od SUW gdzie zlokalizowane są 2 studnie (kopana nr 7, wiercona nr 4). Woda surowa ujmowana jest za pomocą pomp i rurociągiem tłocznym przechodzi przez proces technologicznego uzdatniania. Następnie woda gromadzona jest w dwóch zbiornikach  czystej wody o pojemności 450 i 800 m3. Ze zbiorników pompami II stopnia podawana jest do sieci miejskiej.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym Nr OŚ 6223/60/10 z dnia 15.11.2010r. r. ważne do 30.10.2030 r.

Q max h – 92,3 m3/h
Q max doba – 1914 m3/dobę

Obecnie średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę
wynosi 1300 m3/h.

JAKOŚĆ WODY Z WODOCIĄGÓW LEWIN BRZESKI
Wskaźnik średnioroczny z  roku 2022

WSKAŹNIK
WYNIK HYDRO-LEW
DOPUSZCZALNA NORMA
ODCZYN (pH)
6,8
6,5 – 9,5
TWARDOŚĆ OGÓLNA (mgCaCO3/l)
350
60-500
ŻELAZO (µgFe/l)
43
200
MANGAN (mg/Mn/l)
32
50
Skip to content