500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

Spółka z o.o. Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro – Lew” została powołana w dniu 01.10.1992r. w wyniku wydzielenia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Oddział Brzeg.

Spółka prowadzi działalność w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i
odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych oraz utrzymania sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z systemem sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków połączonych z sieciami kanalizacyjnymi.

Zadania eksploatacyjne są wykonywane na obiektach własnych jak i będących w użyciu tj.: stacja uzdatniania wody, sieci wodociągowe o długości 84 km, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 31,3 km, przyłącza wodociągowe 2098 szt. i kanalizacyjne 729 szt. oraz będące w użyczeniu 10 km, przepompownie wody w Nowej Wsi Małej, Leśniczówce i Błażejowicach oraz 12 przepompowni ścieków. Ponadto posiadamy w użyczeniu od Gminy Lewin Brzeski najnowocześniejsza oczyszczalnię ścieków BIOCOS.

Infrastruktura wodociągowa obejmuje 100% Gminy Lewin Brzeski, którą zajmuje się Spółka „Hydro- Lew” natomiast kanalizacja sanitarna w Gminie obejmuje:

– Lewin Brzeski 98%

– Kantorowice 100%

– Nowa Wieś Mała 100%

– Łosiów 100% (ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Brzegu – projekt ISPA)

– Strzelniki 100% (ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Brzegu – projekt ISPA)

– Skorogoszcz 20%

Skip to content