500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00
Wnioski do pobrania „Kliknij aby pobrac„ w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Pobierz
Certyfikat AXPOO
Decyzja RZGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lewin Brzeski 2023 – 2026
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan
Skip to content