500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

Oczyszczalnia w Lewinie Brzeskim wybudowana została w nowoczesnej technologii BIOCOS spełniającej najwyższe normy ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Dzięki maksymalnej przepustowości 1500m3/d rozwiąże problem gospodarki wodno-ściekowej całej Gminy Lewin Brzeski.

Oczyszczalnia w Lewinie powstała wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: drogami, siecią wodociągową i kanalizacyjną, zbiornikiem na ścieki ogólnospławne o pojemności 600m3, budynkami socjalnymi i technologicznymi. Obecnie oczyszczalnia obsługuje główne dzielnice miasta Lewin Brzeski, a docelowo Gmina zamierza podłączyć do niej również okoliczne wsie i skanalizować całe miasto.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości życia mieszkańców Lewina Brzeskiego i okolicznych miejscowości, a realizacja inwestycji zapewniła ochronę rzeki Nysy Kłodzkiej i Odry. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno- ściekowej jest zawsze ogromnym zadaniem zarówno inwestycyjnym jak również organizacyjnym dla każdej gminy. Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków daje podstawę do realizacji dalszych projektów z zakresu kanalizacji. Nowoczesna gmina, jaką jest Lewin Brzeski, pragnie stworzyć zarówno dla swoich mieszkańców jak i przedsiębiorców dogodne warunki życia i funkcjonowania. Co więcej efekt wynikający z wybudowania oczyszczalni w Lewinie Brzeskim promieniuje na cały region opolski, zbieranie ścieków z terenu miasta i gminy powoduje poprawę czystości wód zarówno zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej jak również Odry.

Pozwolenie wodno – prawne Nr. Oś.6341.46.2012 ms z dnia 14.11.2012r. Starosty Brzeskiego ważne do dnia 30.10.2022r.

w ilości:           Qmax.h 155,0 m3

Qśr.d. 1475,0 m3

Qmax.rok 538,375 m3

i składzie:        ChZTCR <125,0 mg o2/l

BZT<25,0mg O2/l

Zawiesina ogólna <52,5 mg/l

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LEWIN BRZESKI
Wskaźnik średnioroczny z 2022r.

WSKAŹNIK BZT5(mgO2/dm3) chZTcr(mgO2/dm3) zawiesina ogólna(mgO2/dm3)
ŚCIEK SUROWY DOPŁYWOWY 573 1104 402
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA DLA HYDRO-LEW 25 125 35
WARTOŚĆ UZYSKANA PRZEZ HYDRO-LEW 9,62 51,85 13,59
Skip to content